0949004743 info@icgrid.eu

Služby Ev nabíjačky

 

Poskytneme vám komplexné služby spojené s elektromobilitou. Od návrhu, cez dodávku, inštaláciu, portál, prevádzku, financovanie a údržbu. Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás prosím.

Návrh smart riešenia

Integrácia so smart riadením osvetlenia
využize existujúcej rozvodnej siete pre nabíjanie automobilov

Počas dňa osvetlenie v uliciach zostane v pohotovostnom režíme pod elektrickým napätím a celá kapacita je k dispozícii pre autá. v noci sa časť kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. inteligentným stmievaním svetla (včasoch a na miestach, kde nie je potrebná 100ú intenzita po celú noc) sa ešte viac zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel, systém spotrebu svetiel a áut automaticky reguluje. Osvetlenie má vždy prioritu, zvyšná kapacita je automaticky rovnomerne rozdelená medzi nabíjačky automobilov podľa ich schopnosti nabíjania.

Dynamické riadenie výkonu
Spravujte spotrebu energie vo vašej budove

Dynamické riadenie výkonu optimalizuje rýchlosť nabíjania tak, aby sa pre budovu vždy použitia maximálna dostupná energia a zároveň aby nedošlo k prekročenej rezervovanej kapacity. Elektrina určená na prevádzku budovy má prioritu, zvyšná kapacita je automaticky rovnomerne rozdelená medzi nabíjané vozidlá podľa ich nabíjacích schopností.

– príklady využitia: vaši zákazníci (anonymní alebo zaregistrovaní) sa rozhodnú, akým výkonom sa budú nabíjať 11 kW zadarmo alebo 22kW za poplatok

– Eco nabíjanie iba zo solárnej energie (dynamicky riadíme nabíjanie energiou získanej z fotovoltaického zdroja=nulové náklady na nabíjanie)

– bezplatné nabíjanie je k dispozícii iba počas otváracích hodín a maximálne 1 hodinu alebo maximálne 10kWh, sám zákazník sa rozhodne, či sa za poplatok chce viac nabíjať

 

Prevádzka a údržba

– Monitoring systému 24×7
– Preventívna údržba
– Riešenie servisných zásahov
– Nastavenie maximálnych kapacít a riadenie odberu v čase
– Integrácia s inými systémami ako napr. fotovoltika a využívanie „zelenej energie“

  1. Nabíjačky integrované do stĺpu (používa sa rovnaký napájací kábel) bez potreby kopania cez parkovacie miesto
  2. SMART dynamické riadenie dostupnej kapacity elektrického výkonu (nepresahujúce celkovú maximálnu rezervovanú kapacitu v 15 min. intervaloch)
  3. Autentifikácia použivateľov (cez RFID štítok alebo QR kód + aplikácia) a priradiť vlastné pravidlá pre rôzne triedy použivateľov

Zákaznícky a platobný portál

Viaceré možnosti autentifikácie používateľa
Možnosť integrácie s miestnymi riešeniami online platieb

Aplikácia vám umožní spravovať jednotlivých používateľov, ich prístup k nabíjaniu, jeho rýchlosť, dobiť kredit na ich karty alebo získať podklady na fakturáciu. Pre každú nabíjačku môžete tiež určiť, či sa bude nabíjať bez overovania (napr. parkovanie zákazníkov) alebo sa vyžaduje overenie (parkovanie zamestnancov). Viete rovnako zmeniť režim nabíjania (bezplatné nabíjanie počas parkovacích hodín) alebo nastaviť podmienky tak, aby sa nabíjanie využívala iba zelená energia (získaná z fotovoltiky)

Elektrina pre nabíjanie automobilov je v porovnaní s benzínom veľmi lacná: na prejdenie 100 km potrebujete elektrinu za približne 2 eurá. Preto je často nabíjanie poskytované zadarmo (ako podpora pre rozvoj čistej dopravy). Pri väčšom rozšírení to ale nie je udržateľné a preto nabíjanie treba spoplatniť. Spolupracujeme s viacerými platobnými bránami, všetky fungujú z užívateľského pohľadu podobne:

Vodič pred nabíjaním najprv mobilnou aplikáciou (naskenovaním QR kódu), prípadne RFID kartou nabíjačku odblokuje. Odobratú elektrinu mu prevádzkovateľ brány vyúčtuje. Mesto dostane refundáciu elektriny od prevádzkovateľa brány a nie je teda zaťažené žiadnou ďalšou administratívou. Systém dokážeme integrovať so súčasnými a dobre zavedenými platobnými systémami dobíjania EV (napr. EVMapa, Greenway, ZSE), ale aj s lokálnymi metropolitnými čipovými kartami (napr. Bratislava CARD).

    Kontakt

IC Grid, s.r.o.

Vajnorská 21 A, 83103 Bratislava
IČO: 52240894 DIČ: 2120952394
IČ DPH: SK2120952394
IBAN: SK1209000000005152767342
Email: info@icgrid.eu
Tel.: +421 949 004 743