IC Grid – moderné SMART energetické riešenia

O nás

VÍZIA

Cieľom našej spoločnosti IC Grid je byť lídrom v poskytovaní služieb a riešení v oblasti Smart Energy
na Slovensku a neskôr aj v regióne strednej a východnej Európy.

O nás - 1
O nás - 2

Veríme, že investície do úspor energií a do obnoviteľných zdrojov sú a budú prvoradé pre každého človeka, investora, firmu či organizáciu. Len tak totiž získame všetci znova krásnu a čistú planétu Zem.

Hlavné činnosti IC Grid

Fotovoltická elektráreň

Slnko ako doteraz neobmedzený zdroj energie poskytuje dostatok energie, ktorú môžete premeniť na elektrickú energiu. Myslíme si, že fotovoltické elektrárne budú jedného dňa na každej budove, rodinnom dome, kancelárskej budove, výrobnej fabrike, sklade, či na mestských alebo obecných budovách. Veríme, že budeme jedným z hlavných dodávateľov fotovoltickej technológie na našom trhu

Inteligentné Batériové úložiská

Ako ukazuje realita, s nástupom obnoviteľných zdrojov je treba riešiť aj ich nevýhodu a to je nerovnomerné využitie v priebehu roka aj v priebehu dňa. A inteligentné batériové úložiská sú vhodným doplnkom fotovoltickej elektrárne a navyše dokážu automatizovane pomocou software s prvkami AI rozhodovať o nákupe elektrickej energie a predaji prebytkov z výroby elektrickej energie.

O nás - 3

LED osvetlenie

Kým doteraz to mnohokrát boli len heslá na papieri, dnes už je rukolapný dôkaz, že nové LED technológie ušetria viac ako 50% a niekedy až 80% spotreby energií. Aj keď táto technológia je k dispozícii už dávno, stále je ešte dosť výrobných závodov, kancelárskych budov a iných objektov, kde ešte LED osvetlenie nie je. Vďaka našim skúsenostiam vám vieme dodať najlepšiu technológiu za rozumné ceny priamo od výrobcu.

Inteligentné riadenie osvetlenia

Spolu s našimi partnermi Vám vieme navrhnúť a dodať riešenie, ktoré zaistí, že sa bude svietiť len vtedy a len toľko koľko potrebujete. Inteligentné riadenie osvetlenia je teda významným faktorom na ceste k znižovaniu nákladov organizácií a spoločností, a tiež aj dôležitým prvkom v ochrane životného prostredia.

Nabíjačky elektromobilov

Všetci asi tušíme a na rozvoji technológie vidíme, že budúcnosť patrí úsporným digitálnym elektromobilom s novými technológiami. Ale viete aj to, že už takmer nemusíte chodiť na pumpu a môžete si nabiť elektromobil z domácej fotovoltiky? Vyberte si z ponuky našich nabíjačiek elektromobilov

Majitelia IC Grid

Spoločnosť IC Grid vznikla v roku 2020 vstupom troch spoločníkov, a to: Eusahub, SEAK a Sympatia Partners, do spoločného podnikania s cieľom využiť dlhodobé skúsenosti, zaujímavé patentované technológie v oblasti Smart City a finančnú silu našich majiteľov. Naviazala tak na niekoľkoročné pôsobenie ešte pod hlavičkou jedného z pôvodných majiteľov. V roku 2023 riadiaci partner spoločnosti IC Grid odkúpil podiel EUSAHUB. Súčasný majitelia:

 • Complete Care Investments riadiaci partner IC Grid, s viac ako 30 ročnými skúsenosťami z mnohých zahraničných firiem, poskytuje služby v oblasti management consulting a riadenia malých a stredných firiem na Slovensku.
 • SEAK je priekopník v oblasti smart riadenia osvetlenia s vyše 30 ročnou históriou a s viac ako 600 000 riadených svietidiel po celom svete http://www.seakenergetics.com
 • Sympatia investičná skupina s majetkom pod správou v sume 110+ mil. EUR. https://www.sympatia.sk
Majitelia IC Grid

Naše značky IC Grid

Pracujeme s produktami, ktoré máme preverené a odskúšané, preto sa na nich vieme spoľahnúť

Fotovoltika

 • Meniče – Huawei
 • Fotovoltické panely – Canadian Solar, JA Solar
 • Konštrukcie – Novotegra, Mounting systems a iné

Batériové systémy

 • Huawei a iné

LED osvetlenie

 • China Electronics
 • IC Grid Easy street lights

Inteligentné riadenie osvetlenia

 • SEAK

Nabíjačky elektromobilov

 • SEAK

Naši partneri IC Grid

Väčšina našich zákaznikov sú priamo používatelia našich technológií, ale spolupracujeme aj s partnerskými spoločnosťami. Medzi ne patria:

 • Stavebné firmy
 • Generálny dodávatelia
 • Architekti
 • Elektromontážne a inštalačné firmy

Radi rozšírime naše portfólio partnerov a spolupracujúcich firiem o ďalšie firmy. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Naši zákazníci IC Grid

S takmer všetkými našimi zákazníkmi máme vynikajúce vzťahy a naša spolupráca nekončí dodávkou technológie. Viacerí zákazníci prejavili svoju spokojnosť aj poskytnutím referencie. Sme radi a verím, že nesklameme Vás ani nových zákazníkov

IC Grid – Spoľahlivý dodávateľ

Regionálne pokrytie IC Grid

Chceme poskytovať služby na celom Slovensku, preto ideme do regiónov. Postupne pridávame regionálne kontakty a regionálne tímy, ktoré zaistia, že budeme vašim ideálnym partnerom priamo vo vašej lokalite.

IC Grid región NI

IC Grid región TN

IC Grid región ZA

IC Grid región BB

IC Grid región PO

IC Grid región KE


Referencie

O nás - 4
 • Strecha: Šikmá škridľová
 • Veľkosť: 10 kWp
 • Menič: 10kW Huawei
 • FV panely: 22x Canadian Solar 410Wp
 • Batérie: 10kW batériový systém
 • Ďalšie práce: Smartmeter
Zobraziť viac

Regióny

Regionálne pokrytie

Regionálne pokrytie Icgrid, s. r. o.

Dodávame riešenie na celom Slovensku, od Bratislavy až po Prešov. Niekde toho máme viac, niekde menej nainštalované, ale máme záujem riešiť tieto projekty v každom regióne, kde je záujem o naše služby.

Pozrite si naše regionálne pokrytie

Otázky a odpovede

Aký je hlavný cieľ IC Grid v oblasti obnoviteľných zdrojov a úspor energií?

Veríme, že investície do úspor energií a obnoviteľných zdrojov sú prvoradé pre každého, a naším cieľom je prispieť k získaniu krásnej a čistej planéty Zem.

Aké sú hlavné výhody fotovoltickej elektrárne a akú víziu má IC Grid pre jej budúcnosť?

Slnko je neobmedzeným zdrojom energie, ktorý môže byť premenený na elektrickú energiu. Veríme, že fotovoltické elektrárne budú na každej budove a budeme jedným z hlavných dodávateľov tejto technológie.

Aký je prínos inteligentných batériových úložísk?

Inteligentné batériové úložiská sú vhodným doplnkom fotovoltickej elektrárne. Pomáhajú vyrovnávať nerovnomerné využitie obnoviteľných zdrojov a dokážu automatizovane rozhodovať o nákupe a predaji elektrickej energie.

Aké technológie a produkty ponúka IC Grid v oblasti osvetlenia?

Ponúkame nové LED technológie, ktoré dokážu ušetriť až 80% spotreby energie, a inteligentné riadenie osvetlenia, ktoré zaistí optimálne svietenie podľa potreby.

Kto sú hlavní partneri a zákazníci IC Grid?

Medzi našich partnerov patria stavebné firmy, generálny dodávatelia, architekti a elektromontážne firmy. Naši zákazníci sú hlavne priami používatelia našich technológií, s ktorými máme vynikajúce vzťahy.