Rozvádzače pre fotovoltaiku

Rozvádzače pre fotovoltaiku od IC Grid

Elektrokomponenty potrebné pre fungovanie fotovoltaickej elektrárne sú jej integrálnou súčastou. Tieto komponenty sú umiestnené v rozvádzačoch.

Technologická dokonalosť a inovácia rozvádzačou pre fotovoltaiku

Fotovoltická elektráreň je riadená meničom. FV panely (rovnaký typ a veľkosť, rovnaký smer a sklon a rovnaké zatienenie) sú spojené do tzv. stringov. Menič riadi a optimalizuje výrobu v stringoch. Každý menič má len niekoľko pozícií na zapojenie stringov.

FV panely sú spojené do stringov pomocou špeciálnych solárnych káblov, 4 alebo 6mm2, my používame výhradne 6mm2. Tieto sú pospájané pomocou špeciálnych tzv MC4 konektorov. MC4 konektory treba správne zakrimpovať. Správnosť krimpovania MC4 spojení je integrálnou pre dlhotrvajúcu životnosť kabeláže FVZ a tým aj jednou z dôležitých ochrán FVZ pred požiarom.

Využívame:

 • DC rozvádzače
  • istenie každého jednotlivého stringu
  • prepäťová ochrana každého jednotlivého stringu
  • ďalšie ochranné prvky, ak sú požadované v projekte FVZ
 • AC rozvádzače
  • základné AC istenie FVZ
  • prepäťová ochrana FVZ
  • meracie komponenty, napríklad smartmeter
  • ďalšie ochranné prvky ak sú požadované v projekte FVZ
  • poprípade ďalšie prvky ak ich vyžaduje vaša elektrodistribučná spoločnosť
  • Fotovoltický rozvádzač AC rozvádzač je prepojený do domového AC rozvádzača
Prispôsobiteľnosť a flexibilita rozvádzačov pre fotovoltaiku od IC Grid, s.r.o.
Domáci AC rozvádzač

Domáci AC rozvádzač

Hlavný AC rozvádzač doma alebo vo firme je potrebné niekedy ešte upraviť, a niekedy takmer doslova preskladať aby sme ho mohli pripojiť na náš fotovoltický AC rozvádzač. Tieto úpravy nie sú zahrnuté v cenovej ponuke FVZ, pokiaľ nie je uvedené inak.

Smartmeter

Smartmeter je ďalšou integrálnou súčasťou dodávky FVZ. Veľa dodávateľov vynecháva tento prvok, však to funguje aj bez neho. Áno funguje, ale vy nebudete vedieť riadiť pretoky, nielen riadiť ale nebudete vedieť ani aké sú, pretože nebudete vedieť akú máte presnú spotrebu v čase. To Vám zaistí smart meter. Vďaka znalosti spotreby viete popresúvať niektoré činnosti v čase, a vykonávať ich vtedy, keď je výroba z FVZ najväčšia a tak ušetriť.

Servis a údržba FVZ

Fotovoltická elektráreň pokiaľ je kvalitne nainštalovaná z kvalitných komponentov, tak vyžaduje minimálne náklady na servis. V rámci záručnej doby monitorujeme vašu elektráreň na diaľku a pokiaľ nám systém signalizuje závadu, tak vysielame servisný tým na miesto hneď ako je to možné. Po záručnej dobe v rámci tzv. servisnej zmluvy vieme tieto činnosti tiež zaistiť.

HUS

Domáci rozvádzač by mal byť napojený na hlavnú uzemňovaciu sústavu, tzv, HUS. Táto je napojená na vonkajšiu uzemňovaciu sústavu celého domu. Je povinnosťou majiteľa objektu mať HUS. Ak nemáte HUS, vieme vám ju dorobiť, ale tieto dodávky a práce nie sú súčasťou dodávky FVZ a budú účtované samostatne, ak nie je v ponuke uvedené inak

Optimizér

Ako sme uviedli vyššie, menič riadi výrobu v stringu, takže všetky sériovo zapojené panely v stringu budú vyrábať len toľko ako najhorší panel v stringu. Tj ak jeden panel v stringu je zatienený, všetky majú obmedzený výkon.

Použitím tzv. optimizéru dokážete zaistiť, že každý panel v stringu „pôjde sám za seba“, tj bude podávať maximálny výkon bez ohľadu na výkon ostatných panelov.

Súčasne majú optimizéry možnosť aj vypnúť panely v prípade extrémnej situácie, a tým znížiť požiarne riziko danej inštalácie FVZ.

Optimizéry sú investíciou do bezpečnosti a zvýšeného výkonu, ktorá sa vám za krátku dobu zaplatí.

Revízia FVZ

Keďže celá fotovoltická elektráreň je kompletné elektrotechnické dielo, je nutné po ukončení inštalácie spracovať kompletnú revíziu FVZ. Táto revízia zhodnotí, či dielo bolo vykonané podľa projektu a či spĺňa všetky zákonné normy a predpisy. Revíziu je nutné po určitej dobe opakovane vykonať.

Projekt FVZ

Ako už bolo spomenuté, fotovoltická elektráreň je dielo, ktoré by mal inštalovať a dodávať len autorizovaný subjekt/elektrikár. Ako presne zapojiť a čo presne má dielo obsahovať definuje projektant fotovoltickej elektrárne. Projekt  je najdôležitejšia časť návrhu FVZ, ktorý obsahuje všetky prvky, ktoré má elektráreň obsahovať, ako ich zapojiť, aby dielo bolo nielen funkčné a spĺňalo všetky zákonné normy a predpisy, a súčasne aj technické a iné požiadavky príslušnej elektrodistribučnej spoločnosti, ale aby aj mohlo prejsť elektrorevíziou. Projekt môže spracovať iba autorizovaný projektant. Projektant je autorizovaná osoba s príslušnou licenciou.


Regióny

Regionálne pokrytie

Regionálne pokrytie Icgrid, s. r. o.

Dodávame riešenie na celom Slovensku, od Bratislavy až po Prešov. Niekde toho máme viac, niekde menej nainštalované, ale máme záujem riešiť tieto projekty v každom regióne, kde je záujem o naše služby.

Pozrite si naše regionálne pokrytie

Otázky a odpovede

Ako prispôsobuje IC Grid, s.r.o., svoje rozvádzače pre fotovoltaiku rôznym solárnym projektom?

IC Grid, s.r.o., rozumie, že každý solárny projekt je jedinečný a ich ponuka rozvádzačov je navrhnutá tak, aby to zohľadňovala. S ich rozvádzačmi pre fotovoltaiku je možné dosiahnuť vysokú mieru prispôsobenia, aby dokázali naplniť špecifické potreby každého zákazníka. Od minimálnych domácich systémov až po robustné komerčné inštalácie, ich rozvádzače sú navrhnuté tak, aby vyhovovali širokej škále aplikácií.

Ako IC Grid, s.r.o., zaručuje kvalitu a spoľahlivosť svojich rozvádzačov pre fotovoltaiku?

Kvalita je kľúčová súčasť toho, čo robí IC Grid, s.r.o. Každý z ich rozvádzačov pre fotovoltaiku je dôkladne testovaný a kontrolovaný, aby mohli poskytnúť produkt, na ktorý sa zákazníci môžu spoľahnúť. Naše rozvádzače sú navrhnuté tak, aby odolali aj najťažším podmienkam a pritom zachovali vysoký výkon a efektivitu. Rovnako dôležitá je aj ich záruka a podpora. Ponúkajú rozsiahlu záruku a úplnú podporu pre všetky svoje produkty.

Ako prispieva IC Grid, s.r.o., k budúcnosti obnoviteľnej energie a fotovoltaiky?

IC Grid, s.r.o., sa približuje k riešeniam, ktoré definujú budúcnosť obnoviteľnej energie a fotovoltaiky. Pracujú s najnovšími technológiami a materiálmi, aby poskytli výkonné, energeticky efektívne a trvanlivé rozvádzače pre fotovoltaiku. Vždy usilujú o to, aby ich produkty boli v popredí technologického pokroku a pritom zabezpečovali dlhodobú spokojnosť zákazníkov.

Cenová ponuka na mieru

Chcete sa dozvedieť viac informácii, poradiť sa pred nákupom, alebo si nechať vypracovať cenovú ponuku na mieru? Neváhajte nás kontaktovať.