Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 8. marec 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

IC Grid s.r.o.
Vajnorská 21 A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03
Slovensko
E -mail: info@icgrid.eu
Telefónne číslo: +421949004743
IČ DPH: SK2120952394

Právny zástupca (zástupcovia) IC Grid s.r.o. :

Ing. Peter Klein

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Mestského súdu Bratislava III pod licenciou alebo registračným číslom:

135502/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Ing. Peter Klein aus Bratislava.